Ce reprezintă zeto - Centrul est-european pentru teologie protestanta

formare

Organizăm diferite cursuri universitare și postuniversitare de formare teologică protestantă. Toate se desfășoară într-un mediu intercultural și cu o spiritualitate de diasporă: Curs de limbă germană, bachalor în teologie protestantă, studii doctorale și postgraduale, vicariat extern. Pentru detalii accesați aici. 

Ortodoxie

Țelul nostru este de a introduce pe cei interesați  în esența gândirii orthodoxe la ea acasă. O facem în limbi de circulație internațională prin: Semestru ecumenic, cursuri de limbi clasice (inclusiv de slavona veche), excursii de studii, acces la literatră de specialitate și burse. Pentru detalii accesați aici.

societate

Misiunea noastră nu se rezumă la circuitul intern al Bisericii, Noi ne înțelegem de a fi o interfață între Biserică și societate. In consecință suntem și actanți  în spațiul cultural. Organizăm prelegeri,  conferințe, prezentări și expoziții. Pentru detalii accesați aici.

Nu ați găsit informația necesară?

Trimiteți-ne un email!